Kauny Today

Terawih Pada Masa Rasulullah

Sholat malam atau tarawih pada bulan Ramadhan sangat dianjurkan. Pada masa Rasulullah, Beliau memberi contoh tata pelaksanaannya dengan melakukan sholat sebanyak 11 rakaat. Walaupun sifatnya sunah, tapi ganjarannya dapat menghapus dosa-dosa di masa lampau jika dikerjakan dengan penuh keimanan dan ihtisab.

Maka, sempatkan barang sejenak waktu untuk melaksanakan sholat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai. Sebab, ada pahala yang sama dengan sholat sepanjang malam yang akan kita dapatkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *