Orang Tua Asuh

Merupakan program kepedulian masyarakat untuk membantu para santri di Ma’had Askar Kauny yang berasal dari kalangan marjinal dan anak-anak yatim dhuafa, mewujudkan cita-cita mereka menjadi penghafal Quran.

Partisipasi menjadi Orang Tua Asuh dapat membantu meringankan biaya para santri dan mewujudkan generasi penerus yang hafal Alquran, para calon pemimpin masa depan yang memahami dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Hanya dengan Rp. 100rb per bulan, Anda sudah bisa menjadi Orang Tua Asuh mereka.

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”
(QS. Al Baqarah:245)

Setiap ayat yang mereka hafalkan dan amalkan, Insya Allah pahalanya disampaikan pula kepada Anda oleh ALLAH Yang Maha Pemurah.

Klik di sini untuk DONASI ORANG TUA ASUH.