Kabar Kauny

Keutamaan Penghafal Alquran

Allah telah menjanjikan kelebihan kepada mereka yang menghafal Alquran seperti yang digambarkan di bawah.

1. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sabda Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam dari Anas Radhiyallahu`anhu; Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia.” Kemudian Anas berkata lagi, “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah.” Baginda menjawab: “Yaitu ahli quran (orang yang membaca atau menghafal Alquran dan mengamalkan isinya). Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.”

2. Di tempatkan di surga yang paling tinggi.

Sabda Rasulullah, “Daripada Abdullah bin Amr bin Al Ash Radhiyallahu`anhu dari nabi Shallallahu`alaihi Wa Sallam, Baginda bersabda; Di akhirat nanti para ahli Alquran di perintahkan, “Bacalah dan naiklah ke surga. Dan bacalah Alquran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggalmu di surga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca.”

3. Ahli Alquran adalah orang yang arif di surga.

Sabda Rasulullah, “Daripada Anas Radhiyallahu`anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam bersabda; “Para pembaca Alquran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni surga.”

4. Menghormati orang yang menghafal Alquran berarti mengagungkan Allah.

Sabda Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam, “Daripada Abu Musa Al Asya’ari Radhiyallahu`anh, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda: “Di antara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang islam yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal Alquran yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Alquran tidak di amalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil.”

5. Hati penghafal Alquran tidak di siksa.

Sabda Rasulullah, “Daripada Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu`anhu daripada Nabi Shallallahu`alaihi Wa Sallam baginda bersabda: “Bacalah Alquran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Alquran. Sesungguhnya Alquran ini adalah hidangan Allah, siapa yang memasukkannya, ia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Alquran maka hendaklah ia bergembira.”

6. Mereka lebih berhak menjadi imam dalam Sholat.

Sabda Rasulullah, “Daripada Ibnu Mas’ud Radhiyallahu`anhu, Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam bersabda; “Yang menjadi imam dalam sholat suatu kaum hendaknya yang paling pandai membaca Alquran.”

7. Disayangi Rasulullah.

Sabda Rasulullah, “Daripada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu`anhu, bahwa Nabi menyatukan dua orang daripada orang-orang yang gugur dalam perang uhud dalam satu liang lahad. Kemudian Nabi bertanya, “Dari mereka berdua siapakah paling banyak hafal Alquran?” Apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi Shallallahu`alaihi Wa Sallam memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahad.”

8. Dapat memberikan syafaat kepada keluarga.

Sabda Rasulullah, “Daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ia berkata, “Barang siapa membaca Alquran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka semuanya telah di tetapkan untuk masuk neraka.”

9. Penghafal Alquran akan memakai mahkota kehormatan.

Sabda Rasulullah, “Daripada Abu Hurairah Radhiyallahu`anhu, Baginda bersabda: “Orang yang hafal Alquran pada hari kiamat nanti akan datang Alquran dan berkata; “Wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru.” Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Alquran berkata lagi: “Wahai Tuhan tambahlah pakaiannya.” Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Alquran lalu berkata lagi, “Wahai Tuhan, redailah dia.” Maka kepadanya dikatakan; “Bacalah dan naiklah.” Dan untuk setiap ayat, ia diberi tambahan satu kebajikan.”

10. Hafal Alquran merupakan bekal paling baik.

Sabda Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam. “Daripada Jabir bin Nufair, katanya Rasulullah. bersabda; “Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal daripada-Nya yaitu Alquran.”

11. Orang tua memperolehi pahala khusus jika anaknya penghafal Alquran.

Sabda Rasulullah, “Daripada Buraidah al Aslami Radhiyallahu`anhu, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda: “Pada hari kiamat nanti, Alquran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Alquran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya: “Apakah Anda mengenalku?”
Penghafal tadi menjawab; “Saya tidak mengenal kamu.” Al quran berkata lagi; “Saya adalah kawanmu, Alquran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari.”

Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Alquran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya: “Kenapa kami diberi dengan pakaian begini?”. Kemudian dijawab, “Karena anakmu hafal Alquran.”

12. Akan menempati kelas tertinggi di dalam surga.

Sabda Rasulullah, “Daripada Aisyah Radhiyallahu`anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda; “Jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Alquran. maka tingkatan surga yang di masuki oleh penghafal Alquran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu.”

Salam,

Bobby Herwibowo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *