Kauny Today

Ketika Manusia Lupa dengan Yang Dimilikinya

Allah menguji manusia tidak hanya dengan kesulitan namun juga kemudahan. Diluaskan ataupun disempitkannya rezeki, keduanya merupakan ujian Allah. Namun kebanyakan manusia ingkar. Menganggap Allah memuliakannya atau sedang menghinakannya.

Dalam dua keadaan tersebut, Allah sedang menguji ketakwaan hamba-Nya. Maka, janganlah lupa atas apa yang kita miliki sehingga membuat kita su’udzon kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seluruh umat, baik yang disukai-Nya ataupun tidak.

Karena itu, apabila diberi kekayaan, hendaklah bersyukur dan apabila mendapat kekuarangan, bersabarlah dengan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan dari Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *