Kauny Today

Jangan Ikut-ikutan

Allah melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan ataupun berdasarkan praduga atau sangkaan. Sebab, seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan setiap anggota badannya pada hari akhir kelak. Pendengaran, penglihatan, bahkan hati.

Maka, berhati-hatilah dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan mengikuti suatu perkara tanpa mengetahui ilmu tentangnya. Namun, ikutilah sesuatu yang jelas sumbernya dan kita ketahui kebenarannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *