Kauny Today

Hari Allah Menampakkan Diri

Hari jumat tidak hanya sebagai hari yang paling spesial di antara hari lain. Pada hari itu jugalah nanti Allah akan menampakkan dirinya di surga kepada orang mukminin, ahli syurga yang selalu mengharapkan keridhoan-Nya.

Jumat adalah hari yang penuh berkah, penuh dengan tambahan amalan yang memudahkan jalan ke surga, dan sudah sepatutnya kita manfaatkan semaksimal mungkin.

Untuk itu jangan biarkan hari jumat berlalu begitu saja. Bersihkan hati dan kerjakan amal kebaikan sebanyak mungkin. Agar nantinya kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan Yang Maha Kuasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *