Kauny Today

Dua Bulan Pahama Amalnya Tidak Akan Berkurang

Allah telah menyediakan keistimewaan-Nya dalam bulan Ramadhan dan Dzulhijjah. Pada hari-hari di dua bulan itu, Allah amat mencintai amalan yang dilakukan hamba-Nya.

Maka kepada orang yang berzikir, bertaubat, beramar ma’ruf nahi munkar, berpuasa, melaksanakan umrah dan haji, berqurban dan bersedekah pada dua bulan istimewa ini, Allah tidak mengurangi pahalanya dan melipatgandakannya.

Mari ramaikan bulan Dzulhijah sebagaimana kita mengisi bulan Ramadhan, dengan berlaku taat dan bersyukur. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *