Kauny Today

Atasi dengan Sholat

Posted on

Masalah akan datang pada setiap insan. Ujian, cobaan, serta beban hidup. Datang silih berganti. Kunci agar kuat menjalani adalah dengan menemui Allah. Libatkan Allah dalam setiap urusan. Jadikanlah sholat serta sabar sebagai penolong. Sebab, Allah akan bersama kita di setiap langkah.