Kauny Today

Berbuat Baiklah Kepada Ibumu

Posted on

Jagalah ucapan. Jangan berkata kasar pada ibu sekalipun hanya kata ‘ah’. Menyakiti hatinya sama seperti menjadi seorang durhaka lagi celaka. Neraka tempatnya. Maka, berbuat baiklah pada Ibu. Memberi senyum tulus dan menyayangi. Menjaga hatinya agar tetap dalam ridho ilahi.